MENU
L'interfaccia di Premiere

L'interfaccia di Premiere durante il montaggio

L’interfaccia di Premiere